Search

imgTalent voor groen in de moestuin
Talent voor groen in de moestuin
imgKind zijn in een leerzame en coachende omgeving
Kind zijn in een leerzame en coachende omgeving
imgTalenten ontwikkelen en ontdekken, vanuit je eigen persoonlijkheid en interesses
Talenten ontwikkelen en ontdekken, vanuit je eigen persoonlijkheid en interesses
imgMet plezier naar school
Met plezier naar school
imgUItdaging voor ieder kind, op zijn eigen niveau
UItdaging voor ieder kind, op zijn eigen niveau
imgIn een veilige en sociale omgeving de basis leggen voor een mooie toekomst
In een veilige en sociale omgeving de basis leggen voor een mooie toekomst

Ouderraad

De Ouderraad op de Westermarskoalle bestaat uit 10 leden en helpt bij het organiseren van allerlei activiteiten, zoals inloopavond, Sinterklaas- en kerstfeest, koningsdag, de schoolreisjes, het schoolkamp voor groep 8, de laatste schooldag, het afscheid van groep 8, enz. Een zeer gewaardeerde commissie binnen de school die een waardevolle bijdrage levert aan de schoolbeleving van zowel kinderen als ouders. Zij hebben hun eigen budget, o.a. bestaande uit de vrijwillige ouderbijdrage en opbrengsten van het oud papier en Bag2School:
De Ouderraad vergadert 10 keer per jaar. De vergaderingen waarbij de Ouderraad betrokken is, zijn openbaar. Dus een ieder die belangstelling heeft kan een vergadering bijwonen. Op de maandkalender en op de website kunt u zien wanneer de vergaderingen plaats vinden. De notulen worden binnen twee weken na de vergadering op de website geplaatst. Daarnaast communiceert de Ouderraad via de nieuwsbrief over actuele zaken.

Taakverdeling ouderraad Westermarskoalle 2017- 2018

Voorzitter/penningmeester/secretariaat

Maria de Leeuw 

Oud papier

Johanna Faber

Avondvierdaagse

Johanna Faber

Schoolfoto's

Elske Huisman

Luizencoördinator

Elske Huisman

Bag2school kledingactie

Ingrid de Haan

Lief en leed

Ingrid de Haan/Marieke vd Werf

Secretariaat

Tineke Vroege

Penningmeester

Anja de Haan

Zomerfair

Maria de Leeuw/Johanna Faber

Jantje Beton

Marieke van der Werf

Vetbollen verkoopactie

Elske Huisman

 
 

 

Op bovenstaande foto: Boven van links naar rechts: Johan Bruinsma, Ingrid de Haan, Ingrid de Wilde, Maria de Leeuw, Annemiek Lambers, Tineke Vroege, Anja de Haan. Onder van links naar rechts: Marieke v/d Werf, Elske Huisman  en Johanna Faber.

Contact: Maria de Leeuw

E-mail: or.westermarskoalle@primus.frl

Wil je meer weten over de OR, heb je leuke ideeën of wil je iets onder de aandacht brengen, laat het ons dan weten. Stuur een e-mail naar or.westermarskoalle@primus.frl