Search

imgTalent voor groen in de moestuin
Talent voor groen in de moestuin
imgKind zijn in een leerzame en coachende omgeving
Kind zijn in een leerzame en coachende omgeving
imgTalenten ontwikkelen en ontdekken, vanuit je eigen persoonlijkheid en interesses
Talenten ontwikkelen en ontdekken, vanuit je eigen persoonlijkheid en interesses
imgMet plezier naar school
Met plezier naar school
imgUItdaging voor ieder kind, op zijn eigen niveau
UItdaging voor ieder kind, op zijn eigen niveau
imgIn een veilige en sociale omgeving de basis leggen voor een mooie toekomst
In een veilige en sociale omgeving de basis leggen voor een mooie toekomst

Medezeggenschapsraad

De MR is een vertegenwoordiging vanuit de ouders en  het team die op beleidsmatig niveau haar steentje bijdraagt aan de school. Zij treedt in eerste instantie in overleg met de directeur, zij doet dit echter ook met het Bovenschools Management en het schoolbestuur. De MR wordt gevormd door 3 ouders en 3 teamleden. De directeur kan als adviseur optreden. De MR heeft informatierecht: bovengenoemde organen zijn verplicht de MR gevraagd en ongevraagd te informeren over belangrijke zaken betreffende de school en het onderwijskundig beleid. Daarnaast heeft de MR op veel punten adviesrecht en op een aantal cruciale punten ook instemmingsrecht.  De oudergeleding van de MR is dus de spreekbuis van de ouders met betrekking tot het onderwijskundig beleid van onze school. 

Ook vaardigt de MR uit zowel de team- als de oudergeleding iemand af voor de GMR (Gemeenschappelijk MR van het openbaar onderwijs in Skarsterlân) voor schooloverstijgende zaken.

De MR vergadert minimaal 6 x per schooljaar. Tevens kunnen de OR en de MR enkele keren per jaar gezamenlijk overleg hebben. De MR bestaat bij aanvang van het schooljaar 2015-2016 uit de volgende personen:

Oudergeleding:

Elvira Bijlsma      
Ronald Niemarkt     
Ingrid Deinum         
Martijn van der Veen            


Personeelsgeleding:
Tjitske Wiebenga
Grietje Wuite
Vacature

Na elke MR vergadering worden de notulen van deze bijeenkomsten openbaar gemaakt. U vindt ze bij de ingang van de school. Daarnaast wordt gecommuniceerd via de nieuwsbrief.

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie voor de MR, dan kunt u haar bereiken op het volgende mailadres: mr.westermarskoalle@ogprimus.nl

Uiteraard kunt u één van de leden ook persoonlijk aanspreken: